Produktområder

Personligt beskyttelsesudstyr er udstyr, som er beregnet til at blive båret eller holdt af en person som beskyttelse mod én eller flere sundhedsmæssige risici.
Personligt beskyttelsesudstyr består af forskellige produktgrupper:
hovedbeskyttelse, høreværn, øjen- og ansigtsbeskyttelse, åndedrætsværn, hånd- og armbeskyttere, fod- og benbeskyttere, arbejds- og sikkerhedsbeklædning, faldsikring, førstehjælp og hudplejeprodukter.
For hver produktgruppe har NSA en ansvarlig person i medlemskredsen, som kontaktes via sekretariatet. De kan svare på spørgsmål om produktgrupper og har NSAs referencer til kontakt med medier, myndigheder osv.