Faldsikring

Faldsikring er produkter, udstyr og teknik, der skal forhindre, at en person, som arbejder i højden, kan falde ned på et lavere niveau. Loven foreskriver, at en person, som arbejder i en højde over 2 m, hvor der er fare for at falde, skal anvende faldsikring. Under begrebet faldsikring hører også udstyr til redning og evakuering af personer, der er kommet til skade i store højder.

3M Svenska AB Hovedbeskyttelse, øjen- og ansigtsbeskyttelse, høreværn,
åndedrætsværn, faldsikring, undervisare i åndedrætsværn, undervisare i faldsikring

C2 Vertical SafetyAB  Faldsikring, Undervisare i faldsikring

Ahlsell Norge AS Hovedbeskyttelse, øjen- og ansigtsbeskyttelse, hånd- og armbeskyttere, arbejds- og sikkerhedsbeklædning, førstehjælp (også øjenskylning), høreværn, åndedrætsværn, fod- og benbeskyttere, faldsikring, hudplejeprodukter

Ahlsell Sverige AB Hovedbeskyttelse, øjen- og ansigtsbeskyttelse, hånd- og armbeskyttere, arbejds- og sikkerhedsbeklædning, førstehjælp (også øjenskylning), høreværn, åndedrætsværn, fod- og benbeskyttere, faldsikring, hudplejeprodukter, undervisare i åndedrætsværn, undervisare i faldsikring

Aptum AB  Faldsikring, hovedbeskyttelse, undervisare i faldsikring

Fallsafe Online Nordic AB Faldsikring, undervisare i faldsikring

Fallskyddspecialisterna AB Faldsikring, Undervisare i faldsikring

Hewall Safety Sweden AB Faldsikring, undervisare i faldsikring

Höjdarbete Gary Nee AB Faldsikring, Undervisare i faldsikring

Irse KB Faldsikring, undervisare i faldsikring

MSA Nordic AB Hovedbeskyttelse,øjen- og ansigtsbeskyttelse, høreværn, åndedrætsværn , faldsikring, gasmåler

NUAB Faldsikring, undervisare i faldsikring

Proaccess Sweden AB Faldsikring, undervisare i faldsikring

Procurator AB Åndedrætsværn, faldsikring, førstehjælp, hånd- og armbeskyttere, hovedbeskyttelse, høreværn, arbejds- og sikkerhedsbeklædning, øjen- og ansigtsbeskyttelse, undervisare i faldsikring, undervisare i åndedrætsværn

Roofac AB Faldsikring, undervisare i faldsikring

Rope Access Safety Training AB Faldsikring, undervisare i faldsikring

TOOLS Sverige AB Hovedbeskyttelse, øjen- og ansigtsbeskyttelse, hånd- og armbeskyttere, yrkes- och skyddskläder, førstehjælp (også øjenskylning), høreværn, åndedrætsværn, fod- og benbeskyttere, faldsikring, hudplejeprodukter, undervisare i faldsikring