Om NSA

NSA er bransjeorganisasjonen for produsenter, importører, grossister og forhandlere av personlig verneutstyr og for utdannelsesforetak innen samme område.

NSA ble grunnlagt i 1978 og har for øyeblikket 47 medlemmer. 
 
Bransjesortimentet består av flere ulike produktgrupper innen personlig verneutstyr som er beregnet til å bli båret eller holdes av en person for å verne mot en eller flere helserisikoer.

Medlemsbedriftene er ansvarlig for den helt overveiende delen av markedet for personlig verneutstyr og har en markedsdekning på godt og vel 90 %. Totalomsetningen i detaljhandelsleddet av bransjens produkter i 2016 var på ca. 6 milliarder kroner.

NSAs oppgave er å overvåke utviklingen, etablere samarbeid og gi informasjon til bransjen, Riksdagen, departementer, andre myndigheter og organisasjoner mv., noe som finner sted innen NSA AB, et heleid serviceselskap.