Produktområder

Personlig verneutstyr er utstyr som er beregnet til å bli båret eller holdes av en person for å verne mot en eller flere helserisikoer.
Personlig verneutstyr består av ulike produktgrupper:
hodevern, hørselsvern, øye- og ansiktsvern, åndedrettsvern, hånd- og armvern, fot- og beinvern, arbeids- og verneklær, fallsikring, førstehjelp samt hudpleieprodukter.
For hver produktgruppe har NSA en ansvarlig person i medlemskretsen som kontaktes via sekretariatet. Denne personen kan svare på spørsmål omkring produktgruppen og utgjør NSAs referanse for kontakter med medier, myndigheter m fl.