Felles utdannelsesplaner for bransjen

NSA virker for å øke kjennskapet til betydningen av sikker utdannelse som utgår fra den nye typen av risikoanalyse.
 
NSA har utformet felles utdannelsesplaner for bransjen innen produktområdene innenfor PVU. NSA har ansvaret for innhold og utvikling av fastsatte utdannelsesplaner. De utdannelsesforetakene som er tilknyttet NSA, har forpliktet seg til å følge utdannelsesplanene når de driver utdannelse på området.
Utdannelsesplanene er utviklet for å minimere arbeidsulykker dels ved å stille krav til dem som tilbyr utdannelse og deres gjennomføring av utdannelsen, dels ved å informere kjøpere og brukere om de kravene som finnes for å oppnå et sikkert arbeidsmiljø og forebygge arbeidsulykker.
I og med den nye PVU-forordningen og det svenske Arbetsmiljöverkets krav kommer risikoanalysen til å bli tydeligere i bedømmelsen av hvilken utdannelse som kreves for å gjennomføre arbeidet, samt hvor ofte man bør oppdatere sine kunnskaper.
NSA er initiativtaker til prosjektet der arbeidsgruppen bestod av Arbetsmiljöverket, undervisere og leverandører.