Produktområden

Personlig skyddsutrustning är utrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälsorisker
Personlig skyddsutrustning består av olika produktgrupper:
huvudskydd, hörselskydd, ögon- och ansiktsskydd, andningsskydd, hand- och armskydd, fot- och benskydd, yrkes- och skyddskläder, fallskydd, första hjälpen samt hudvårdsprodukter.
För varje produktgrupp har NSA en ansvarig person i medlemskretsen som kontaktas via kansliet. Denne kan svara på frågor kring produktgruppen och utgör NSA referens för kontakter med media, myndigheter m fl.