Fallskydd

Fallskydd, är produkter, utrustning och tekniker som avser att förhindra en person som vistas på höjd att falla till en lägre nivå. Enligt lag så skall en person som arbetar på höjd över 2m, där risk för fall föreligger , använda fallskyddsutrustning. I begreppet fallskydd, ingår också utrustningar för räddning och evakuering av personer som kommit till skada på höga höjder.

3M Svenska AB Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hörselskydd, andningsskydd, fallskydd, utbildare fallskydd

Ahlsell Norge AS Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Ahlsell Sverige AB Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter, utbildare andningsskydd, utbildare fallskydd

Aptum AB  Fallskydd, huvudskydd, undervisare fallskydd

C2 Vertical SafetyAB  Fallskydd, utbildare fallskydd

Fallsafe Online Nordic AB Fallskydd, utbildare fallskydd

Fallskyddspecialisterna AB Fallskydd, utbildare fallskydd

Hewall Safety Sweden AB Fallskydd, utbildare fallskydd

Höjdarbete Gary Nee AB Fallskydd, undervisare fallskydd

Irse KB Fallskydd, undervisare fallskydd

MSA Nordic AB Huvudskydd , ögon- och ansiktsskydd , hörselskydd , andningsskydd , fallskydd , gasmätare 

NUAB Fallskydd, undervisare fallskydd

Proaccess Sweden AB Fallskydd, utbildare fallskydd

Procurator AB Fallskydd, Första hjälpen, Hand- och armskydd, Huvudskydd, Hörselskydd, Yrkes- och skyddskläder, Ögon- och ansiktsskydd, utbildare andningsskydd, utbildare fallskydd

Roofac AB Fallskydd, utbildare fallskydd

Rope Access Safety Training AB Fallskydd, utbildare fallskydd

Skydda Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter, utbildare andningsskydd

TOOLS Sverige AB Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter, undervisare fallskydd, utbildare fallskydd