Fot- och benskydd

Olika typer av fotbeklädnad, såsom skor, kängor, stövlar, som skyddar mot olika typer av faror som fötterna utsätts för. Mekaniska risker, klimatrisker, elektriska risker samt andra risker i miljön såsom: halka, heta golvytor, värme.

AB Blåkläder Yrkes- och skyddskläder, hand- och armskydd samt fot- och benskydd

Ahlsell Norge AS Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Ahlsell Sverige AB Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter, utbildare andningsskydd, utbildare fallskydd

Arbesko Fot- och Benskydd

Båstad Gruppen AB Fot- och Benskydd

Ejendals AB Hand- och Armskydd, Fot- och Benskydd

Sievi AB Skydds- och yrkesskor

Skydda Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter, utbildare andningsskydd

Soft Touch AB Hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, fot- och benskydd

TOOLS Sverige AB Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter, utbildare fallskydd