Branschgemensamma utbildningsplaner

NSA verkar för att öka kännedomen om vikten av säker utbildning som utgår från den nya typen av riskanalys. 
 
NSA har utformat branschgemensamma utbildningsplaner inom produktområdena inom PPE. NSA ansvarar för innehåll och utveckling av de fastställda utbildningsplanerna. De utbildningsföretag som är anslutna till NSA har förbundit sig att följa utbildningsplanerna när de bedriver utbildning.
Utbildningsplanerna har tagits fram för att minimera arbetsplatsolyckor dels genom att ställa krav på utbildare och deras genomförande av utbildningar, dels genom att informera beställare och brukare om de krav som finns för att uppnå en säker arbetsmiljö och förebygga arbetsplatsolyckor. 
I och med den nya PPE-förordningen och arbetsmiljöverkets krav kommer riskanalysen bli tydligare i bedömningen vilken utbildning som krävs för att genomföra arbetet, samt hur ofta man bör uppdatera sin kunskap.
NSA är initiativtagare till projektet vars arbetsgrupp bestod av Arbetsmiljöverket, utbildare och leverantörer.